Det finns flera branscher som kan utgöra en fara för arbetarna. Det kan exempelvis handla om byggbranschen eller räddningstjänsten. Personalen inom dessa verksamheter bör få adekvat utbildning och verktyg för att minimera risker.

Dokumentation är en väldigt viktig faktor i säkerhetsarbetet. Nya metoder gör byggbranschen digital. Detta innebär bland annat att de anställda har enklare tillgång till specifika riskfaktorer. Vardagen är ofta föränderlig för byggarbetare och nya arbetsplatser innebär ofta nya risker. 

Hur ska arbetssystemen fungera? 

Ett arbetssystem för exempelvis byggbranschen bör egentligen inkludera allt som arbetet kräver. Den som använder systemet bör kunna se vilka uppgifter som ska utföras dagligen. Det ska dessutom finnas en utförlig beskrivning av arbetsplatsen.

  • Arbetssystemet bör kunna tilldela arbetsuppgifter till den som befinner sig i närheten. Många byggarbetare arbetar nämligen ute på fältet, där man använder sig av tjänstebilar för att ta sig till arbeten på olika ställen.
  • Det bör vara en prioritering att minska pendlingen. Arbetsplatsolyckor behöver inte inträffa där arbetet sker. Olyckorna kan också ske på vägarna. Trafikolyckor är vanliga och risken för att råka ut för en olycka ökar för den som måste pendla i rusningstrafik.
  • Arbetssystemet bör inkludera all form av dokumentation som arbetaren behöver. Det kan exempelvis handla om ett arbete som sker i en fabrik. Om den anställde har ett certifikat för att jobba i dessa miljöer bör detta certifikat kunna visas upp genom systemet.
  • Som du kanske märker bör systemet förenkla vardagen för arbetarna. De ska inte behöva bära runt på en massa papper och dylikt som bevisar deras kompetens och behörighet. Dessa dokument bör endast finnas några knapptryckningar bort.
  • Många byggarbetare går kontinuerliga utbildningar som ger ett gott risktänk. Samtidigt måste man komma ihåg att många arbetsdagar är långa. Vissa dagar präglas av stress, trötthet och slarv.
  • Systemet ska minimera riskerna för slarv. Det kan exempelvis handla om notifikationer som påminner om att bära hjälm. Detta kan tyckas vara självklart ur ett teoretiskt perspektiv. Rent praktiskt kan dock små åtgärder rädda liv.

Vill du kombinera ett effektivt ordersystem med ett adekvat dokumentsystem? NEXT har visat sig vara ett bra val. Detta val kan hjälpa arbetsgivaren att spara pengar och minimera risken för olyckor.

Branscher där man räddar liv

Väl fungerande Verksamhetssystem som kan rädda liv är en fundamental förutsättning inom räddningstjänsten. Deras system måste inkludera flera faktorer. För det första bör systemet mobilisera personalen på ett effektivt sätt.

Det handlar ofta om sekunder som kan rädda liv. Larmet måste därför gå direkt efter att nödsamtalet har inkommit till larmcentralen. Det finns inget utrymme för felmarginaler, vilket gör att systemfel och dylikt aldrig får förekomma.

Efter att larmet gått måste räddningstjänsten få en korrekt vägvisning till de som är nödställda. Det handlar dock inte bara om att ge en korrekt vägvisning. Chauffören måste få hjälp med att ta den kortaste vägen. 

Att ge en korrekt vägvisning bör inte vara en omöjlig uppgift. Samtidigt kan den bästa vägvisningen variera beroende på tid på dygnet. Det kanske inte är läge att ta sig fram längs en högtrafikerad väg under rusningstrafik. Systemet måste därför besitta en viss form av artificiell intelligens som kan ta hänsyn till dessa faktorer.

Samtidigt kan man kanske tycka att chauffören bör känna till sin stad, och därför kunna ta bästa vägen. Civila bilister brukar även flytta på sig när räddningstjänsten rycker ut. Detta är dock ingen garanti för att trafikstockning eller dylikt inte inträffar.

Ambulanspersonalen har egentligen samma problem. Inom sjukvården vill man dessutom ha så mycket information som möjligt innan man kommer till platsen. Det kan handla om sjukdomsbild och möjligheter till att ta sig hela vägen fram till den som är nödställd.

Samtidigt vill man inte ha överflödig information. Det är tillräckligt stressigt att ta sig fram till den nödställde så snabbt som möjligt. Systemet bör därför kunna läsa av vilken information som är absolut essentiell för sjukvårdspersonalen.

Även här kan man tycka att larmpersonal bör sköta detta. Den mänskliga faktorn är dock viktig, misstag kan förekomma.

Andra fördelar 

Avancerat arbetsordersystem ger mer socker. Detta är en fördel som kanske inte räddar liv. Det kan däremot öka lönsamheten för ett företag, vilket i sin tur är bra för hela samhället. Flera människor kan anställas och arbetslösheten minskar.

Varför använder sig inte alla företag av avancerade system? Det kan ibland handla om att man inte har råd med den initiala investeringen. Samtliga affärssystem kostar lite extra i början. Det kan handla om licensavtal, utbildning av personal och inlärning av fördelarna med de nya funktionerna.

Förändring i form av ökad digitalisering är nästan alltid nyttigt för både privatpersoner och företag. Vi lever i en tid när digitaliseringen kommer närmare in på våra liv. Det kan därför vara en absolut nödvändighet att hänga med i digitaliseringen för att överleva som företag.

Samtidigt kan som sagt den initiala investeringen utgöra ett problem. Ibland finns helt enkelt inte pengarna för att byta system. Att låna pengar kan alltid vara riskabelt, även om man lånar till en investering som förmodligen kommer att bära frukt i framtiden.

Som företagare kan man därför se till att försöka spara pengar i bolaget. Det är nästan alltid en bra idé att investera en del av vinstpengarna i sina anställda. Detta utgör ytterligare en fördel med ett avancerat system.

Många anställda upplever att de får en nytändning på jobbet när man inför ett nytt system. I början kan det givetvis upplevas som besvärligt att arbeta på ett nytt sätt. Den här inställningen brukar dock förändras när man ser att jobbet blir lättare och att man sparar tid.

Sammanfattning

Alla dessa faktorer sammantaget skapar en positiv bild av avancerade arbetssystem. Den enda nackdelen är förmodligen utbildningskostnaden som är förenat med ett byte. 

Det kan ta tid för de anställda att lära sig det nya systemet. Det kan också vara förenat med kostnader, speciellt för de personer som behöver extra vägledning.

I det långa loppet finns det pengar att spara. Samtidigt skapas en möjlighet till att effektivisera arbetsprocesserna och därmed även vardagen. Dessa faktorer bör väga tungt för både arbetsgivare och arbetstagare, speciellt i de branscher som innefattar risker.