Göteborg är en relativt ny stad i jämförelse med andra viktiga tätorter i Europa. Staden grundades i början av 1600-talet av den dåvarande svenska kungen. Det fanns redan vid den tiden mindre orter runtomkring det som skulle bli Göteborg.

Sverige var under 1600-talet i behov av ett handelscentrum på västkusten. Det var i ljuset av detta som den stora västsvenska staden växte fram. Idag är orten fortfarande känd för sin dynamiska ekonomi och sina duktiga småföretagare.

Göteborg tar emot flera tusen turister varje år. Hotellen är kända för sina många bekvämligheter och Städarna är kända för sin service. Lägg därtill ett myllrande uteliv med många restauranger och nattklubbar.

Hur såg Göteborg ut när staden grundades?

Staden var givetvis betydligt mindre när den grundades. Innerstaden låg också i det som idag kallas för östra Göteborg. Många tätorter i Sverige har genomgått liknande förändringar. Innerstadskvarteren brukar någon gång bli förflyttade till en annan del av staden.

  • Göteborgs centrum låg i det som kallades för Lödöse. Ett lite mer bekant namn för denna stadsdel är Gamlestaden. Idag befinner sig tätorten cirka 4 kilometer från Gamlestaden. 
  • Det finns fortfarande spår av 1600-talet i Gamlestaden. Faktum är att man hela tiden hittar nya spår av den gamla tätorten. 
  • Som vi tidigare har nämnt kom innerstaden att förflyttas med tiden. Den dåvarande kungen bestämde att en del av Hisingen skulle bli det nya centret. Ett krig med Danmark kom dock emellan dessa planer. Det nya centret brändes ner efter att danskarna hade intagit Göteborg. 
  • Sverige tog dock tillbaka kontrollen över regionen och ett nytt centrum kom att anläggas i det som kallas för ”Inom vallgraven”. Denna nya punkt kom att bli det nav som vi idag förknippar med Centralstationen och Nordstan.
  • Utvecklingen av denna knytpunkt gick sedan snabbt. Flera holländare kom till Göteborg för att hjälpa till med bygget av den nya innerstaden. Deras byggnadsteknik kan fortfarande urskönjas för den som är bekant med Göteborg.
  • Det finns exempelvis många kanaler och vattnet har på ett smidigt sätt införlivats med annan infrastruktur.
  • Övriga delar av Västsverige kom sedermera att byggas runt den nya knytpunkten. Närheten till Nordsjön har lett till att man har byggt många viktiga hamnar längs denna region.

Dagens invånare i Göteborg har tillgång till ett stort förmånsutbud. Om du behöver professionell städhjälp så finns de till hands. Det finns dessutom flera köpcentrum i de olika stadsdelarna. 

1600-talet och de nästkommande seklen 

Intressant läsning i Expressen om Göteborgs historia. Som vi redan har nämnt la man grunden till det nya handelscentret under 1600-talet. Holländarna var väldigt delaktiga i att skapa en funktionell stad med goda möjligheter till tillväxt.

Under 1700-talet började dessa planer att realiseras. Befolkningsnivån steg snabbt och man la ett stort fokus på att bygga ut hamnen. I takt med detta kom det som kallas för Ostindiska kompaniet att utformas. Detta kompani medförde goda möjligheter till handel med länder utanför Sverige.

I stora delar av Västsverige började det växa fram företag som exporterade sina produkter till andra länder. Själva Göteborg hade under denna period cirka 10 000 invånare. Det kanske inte låter som en hög befolkningsnivå. Med dåtidens måttstockar var dock detta att betrakta som en storstad.

Flera framgångsrika företagare började bygga fina hus i Göteborg. En del av dessa hus finns fortfarande kvar, även om man har genomfört restaureringar. Flera bränder under 1700-talet kom dock att förstöra vissa kvarter. Under denna period insåg man därför att det kanske inte är den bästa idén att bygga hela byggnader i trä.

Under 1800-talet förändrade man bostadsbyggandet helt. De ledande politikerna bestämde att nästan alla byggnader i innerstaden skulle byggas i sten. Idag utgör många av dessa stenbyggnader populära bostadshus. Du finner flera sådana byggnader i Lorensberg och Vasastaden. Bostadspriserna i dessa områden kan nästan mäta sig med vad lägenheter i Stockholms innerstad kostar.

Under 1800-talet ökade inflyttningen till Göteborg ytterligare. Industrialismens tid var nämligen kommen och flera stora industrier växte fram. Människor sökte sig till storstäderna för att hitta jobb och för att kunna skapa en bättre framtid för deras barn.

Trångboddheten bredde ut sig och man började bygga bostäder i de områden som idag betraktas som förorter till Göteborg. 

Vägen framåt

Under 1900-talet fick politikerna de ekonomiska förutsättningarna att bygga en modern stad. Man byggde bland annat ut ett omfattande spårvagnsnätverk som även nådde förorterna. Den stora ön Hisingen kom att införlivas med de övriga områdena.

Man byggde bland annat två broar till Hisingen, vilket möjliggjorde en stark tillväxt av bebyggelsen på Hisingen. Idag bor det mer än 120 000 människor på denna ö. 

Göteborg blev hem till flera stora internationella företag under 1900-talet. Ett exempel är SKF som skapade tusentals arbetstillfällen i hela regionen. I takt med detta började också flera tätorter med närhet till Göteborg att växa fram. Två exempel är Alingsås och Kungsbacka.

Idag väljer många av stadens invånare att bo i de kringliggande tätorterna. Bostadspriserna är ofta lägre och den solida infrastrukturen har skapat goda pendlingsmöjligheter.

Göteborg är idag en av Sveriges mest populära städer. Befolkningsnivån ökar ständigt, vilket också ställer krav på att bygga fler bostäder. Kommunen har svårt att hinna med i utvecklingen, även om man givetvis välkomnar en befolkningsökning. 

Det finns flera skäl till att flytta till Göteborg. Det finns ett stort nöjesutbud, som både inkluderar idrott, kultur och nattliv. Lägg därtill att det finns många framgångsrika idrottslag. 

Det är möjligt att Borås är bäst på sport, vilket inte är ett problem med tanke på att denna tätort ligger mindre än en timme bort.