Monthly Archives: November 2020

Archive of posts published in the specified Month

Göteborgs färggranna och rika historia

Göteborg är en relativt ny stad i jämförelse med andra viktiga tätorter i Europa. Staden grundades i början av 1600-talet av den dåvarande svenska kungen. Det fanns redan vid den tiden mindre orter runtomkring det som skulle bli Göteborg. Sverige var under 1600-talet…